Vägledning & Samtal

Vägledning & Samtal

SAMTAL

För mig är samtalet ett av de viktigaste verktygen när det kommer till personlig utveckling. I dialogen med en annan människa skapas reflektion kring sitt eget liv. Detta kan göra att vi börjar tänka i nya banor kring våra problem, oavsett vad de består av.

Alla människor är psykologiska och andliga varelser, och ibland kan man behöva någon annan för att hitta nya infallsvinklar på sina bekymmer. I slutändan tror jag inte att det handlar så mycket om storleken på våra problem. Utan det handlar mer om hur vi förhåller oss till det som är här och nu, och till det som har varit. Det väsentliga är att hitta sunda och långsiktiga lösningar.

Det andliga perspektivet och den mänskliga psykologin är mycket fascinerande och intressant – hur människan hänger samman och varför människor gör som de gör. Det finns ett oändligt stort landskap inom oss själva som vi kan utforska. Genom att förändra det som inte fungerar, så kan vi också närma oss det liv och den tillvaro som vi önskar.

Pris: 60 min samtal 750 kr

TAROT

En tarotläggning eller vägledning kan vara så mycket mer än vad det traditionella och etablerade synsättet erbjuder. De flesta som hör ordet ”tarot” tänker i första hand på spådomar och siande om en tämligen osäker framtid. Du kan vara på väg i en viss riktning just nu, men om några dagar så kanske du färdas i en helt annan riktning och mot en helt annan framtid. Allt har att göra med dina val och prioriteringar i livet. Tarot kan hjälpa dig att bli mer medveten om vart du är på väg i livet och vem du är. Inte genom spådomar, utan genom samtalet och med hjälp av tarotkorten, symbolerna och visdomen som döljer sig i detta fantastiska filosofiska system.

Pris: 1000 kr