Tarotkortens symboler

Tarotkortens symboler

Kan hända att du själv antingen håller på med tarot eller vill börja använda tarot. En workshop kan då vara en god hjälp för att komma igång. Jag själv hade gärna velat komma i kontakt med någon när jag var i startgroparna för många år sedan. Men istället krävdes åratal att studier och sökande för att förstå vad som egentligen döljer sig bakom tarotkorten och symboliken. Denna kunskap i kombination med personlig utveckling kan göra att man får helt nya perspektiv på tillvaron.

I studiet av tarot så bör man komma ihåg att hela filosofin och kunskapen som ligger bakom korten, kan spegla människan och livet på flera olika plan. Många människors syn på just tarot, är att kortlekens användningsområde enbart rör sig inom ramarna för spådomar och siande om en tämligen oviss framtid. Personligen så kan jag tycka att det bästa vore att ägna sin tid åt att kartlägga sitt liv så som det ser ut just nu, samt att söka efter en förståelse för varför saker och ting har blivit som de har blivit. Vad finns egentligen där inne, inom oss själva? Vad döljer sig i djupet av vår egna tankeverksamhet och vad ligger till grund för de känslor som vi på daglig basis upplever, eller genomlever? Vilka är vi – vem är jag, och vem är du?

AXPLOCK AV INNEHÅLLET

  • Tarotkortens fantastiska möjligheter att spegla antingen sig själv eller en annan människa på djupet.
  • Stora- och Lilla Arkanan som nycklar till självkännedom.
  • Symbolspråk som kan berätta någonting om hur det är att vara människa med allt vad det innebär.
  • Tarotkortens symboler kan öka förståelsen för vad det innebär att vara en människa vars bas och grund i livet är stabil eller skakar i sina grundvalar, samt hur det är ställt med vår egen kroppsliga och psykiska energinivå. Men symbolspråket kan även beskriva de olika faserna i en människas personliga och andliga utveckling.

INFORMATION

  • Privat workshop via Zoom eller Skype – 2900 kr (heldag) Ca: 11.00 – 18.00
  • Grupp på minst 3 deltagare via Facebook, Zoom eller Skype – 1500 kr per person (heldag) Ca: 11.00 – 18.00