Staffan Stridsberg

Philosophical Reflections

Philosophical Reflections

Philosophical Reflections är ett filmprojekt på engelska som är inspelat under våren 2020. Filmen handlar om existentiella frågor och människan från ett filosofiskt och esoteriskt perspektiv. Varför är vi som vi är och varför gör vi som vi gör? Det är några av frågorna som tas upp i den här filmen. Tanken är att ge ett bredare perspektiv på alla de problem som vi människor möter i livet och vardagen.

Philosophical Reflections – Del 1

Philosophical Reflections – Del 2

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.