Healing

Healing

Healing Divine Masculine

Den här healingen är till för att läka den gudomliga maskulina aspekten av oss – den del inom oss som besitter handlingskraften och vår styrka till förändring i framförallt det fysiska livet. Healingen består av 14 olika meditationer.