TJÄNSTER

VÄGLEDNING & SAMTAL

30 min samtal - 350 kr
60 min samtal - 550 kr
90 min samtal - 750 kr

Samtal sker antingen via telefon eller Skype. Men bor du i närheten av Vänersborg så kan vi komma överens om annat.

Existentiella frågor och psykologi är ämnen som alltid har fascinerat mig – hur människan hänger samman och varför människor gör som de gör.

För mig är samtal ett av de viktigaste verktygen när det kommer till personlig utveckling. I dialogen med en annan människa skapas reflektion kring sitt eget liv. Detta kan göra så att man börjar tänka i nya banor kring exempelvis Adhd, depression, utbrändhet eller andra kriser.

Alla människor är psykologiska varelser, och i någon mening andliga varelser. Ibland kan man behöva någon annan för att hitta nya infallsvinklar på sina bekymmer. I slutändan tror jag inte att det handlar så mycket om storleken på våra problem. Utan det handlar mer om hur vi förhåller oss till det som är här och nu, och till det som har varit. Det väsentliga är att hitta sunda och långsiktiga lösningar.

Genom att förändra det som inte fungerar, så kan vi också närma oss det liv och den tillvaro som vi önskar.
 

vägledning