TAROTKORTENS SYMBOLER

staffan stridsberg

Att studera tarot och den filosofi som döljer sig bakom kortens symbolik, skulle kunna betraktas som att man beger sig ut på en resa mot helhet. Alltså, en resa där målet är att bli en hel människa. Det betyder inte att man blir en människa som kommer att gå bekymmerslös genom resten av sitt liv, utan det handlar snarare om att man har vuxit såpass mycket att man kan möta livet på ett helt annat sätt. Detta genom att man med hjälp av kunskapen som döljer sig bakom tarot, har tillgodogjort sig nya perspektiv och insikter. Inte bara om sig själv som individ och människa, utan även om hur andra människor kan fungera, hur samhällskollektivet är funtat, och hur "jag" som människa förhåller mig till samhället och dess medborgare. Både från ett mikroperspektiv (det individuella) och ett makroperspektiv (det högre).

VAD INNEHÅLLER EN FÖRELÄSNING ELLER WORKSHOP?

Tarot är uppdelad i två delar som kallas Stora- och Lilla Arkanan. Ordet Arkana betyder hemlighet. Med andra ord är tarotleken uppdelad i stora hemligheten och lilla hemligheten. Dessa är till för att synliggöras. Hemligheten med korten är att tolka, medvetandegöra och förstå det som kan tyckas vara dolt vid första anblicken.

tarot

Lilla Arkanan

Består av 56 kort och bär på det fysiska livets hemligheter. Här döljer sig symboler som speglar din omgivning med allt det du har omkring dig i ditt vardagliga liv.

tarot

Stora Arkanan

Består av 22 kort som går från nummer 0 (Narren) till 21 (världen). Stora Arkanan bär på andlighetens och den personliga utvecklingens hemligheter. Ditt så kallade andliga liv som du kan upptäcka genom ett kort i taget.

symbolik

Symbolik

I varje kort finns antingen en händelse, ett scenario eller något annat som symboliserar vad det innebär att vara människa. Varje kort kan och bör betraktas som ett levande scenario, och människorna på varje kort är antingen i rörelse eller gör något som kan liknas vid en symbolist gest.

Verkligheten är kanske bara en idé - ett koncept,
som inte är så verkligt som man kan tro

 
Konsekvenser
Kan det vara som så, att det vi tänker påverkar världen och verkligheten runtomkring oss? Vad skulle du i så fall göra om du hade verktyg som kunde förändra verkligheten?
 
Medvetenhet
Man skulle kunna påstå att de flesta människor egentligen inte är så medvetna om att deras tankar inte är någonting annat än åsikter kring deras egna känslor och känslotillstånd. Ungefär som ett kommentarspår till deras emotionella existens.


"AGERA" I stället för att "REAGERA"

 
Medvetna val
Att kunna göra medvetna val i sitt liv, resulterar i en helt annan upplevelse av verkligheten. Upplevelsen består av insikten att man är fri. Därmed kan man inte längre beskylla yttre företeelser och andra människor för de val som man har gjort, och de val som man fortsätter att göra. Viktigt att komma ihåg är också att de val som man fortsätter att göra, kommer att forma ens liv och framtid.
 
Att vara sig själv (autentisk)
Att inte vara autentisk eller sig själv fullt ut, innebär per automatik att du kommer vara falsk mot dig själv. Om du inte är dig själv, eller vågar vara dig själv, så innebär det också att du kommer spela en roll. Detta leder i sin tur till att du dödar ditt sanna jag, eller att du som autentisk människa upphör att existera. På så vis har man tappat bort sig själv och vet inte vem man är.
 

Så... vem är du?
Var kommer du ifrån och vart är du på väg?