INTE BARA ADHD

inte bara Adhd

INTERVJU MED HJÄRNKOLL

1. Vad föreläser du om?
Min föreläsning handlar om min erfarenhet av ADHD och min resa där jag blivit allt mer medveten om mig själv och vad det i sin tur innebär. För det kan också vara smärtsamt när man blir mer medveten om sig själv. De svårigheter jag har upplevt har också varit en erfarenhet att använda till något positivt.

Jag vill också lyfta fram att det finns människor som levt med enorma svårigheter men som trots det inte har gett upp, många är kända som framgångsrika personer idag. De har haft kontakt med sin inre potential och jag tror att alla har en inre potential. För mig handlar det om att inspirera och ge konkret tips på hur man kan komma vidare i livet.

2. Varför ska man boka dig?
Min föreläsning riktar sig till personer som har ADHD men även andra som upplever psykiskt lidande eller som har existentiella funderingar. Föreläsningen handlar inte bara om ADHD utan också om personlig utveckling och om existentiella frågor och filosofiska resonemang. Det handlar till exempel om hur det kan vara att få en diagnos och hur man förhåller sig till det och de frågor som uppstår.

För mig blev det så att jag var tvungen att förändra min livsstil och släppa taget om gammalt tankegods. Jag hade gått runt med skygglappar länge och var tvungen att bli mer medveten om mig själv. Jag hade byggt min självkänsla kring prestation och föreläsningen handlar också om detta: vilket värde har jag om jag inte presterar?

Jag vill förmedla att det alltid finns hopp. Det går att förändra ett destruktivt beteende.

3. Vilken är den vanligaste fördomen du möter?
En vanlig reaktion jag möter är att många tycker det är obehagligt med psykisk ohälsa, att man tycker det är något farligt och avvikande och att man helst inte vill prata om det. Det är viktigt att veta att genom att undvika att prata om det så riskerar man också att hindra att personen som må dåligt blir frisk.

4. Vad hjälper dig idag?
Att göra något meningsfullt, något jag brinner för som att föreläsa och sprida information om min erfarenhet av psykisk ohälsa och hålla kurser i personlig utveckling. Musiken betyder också mycket, att vara i studion och spela in. Musiken är för mig också ett sätt att berätta om sig själv på. Det är också viktigt att meditera och träna, att hålla både kroppen och psyket igång.

staffan stridsberg Adhd

AMBASSADÖR FÖR HJÄRNKOLL I VÄSTRA GÖTALAND

INTERVJU TTELA